ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005            
Sklep o začetku uporabe digitalnega prostorskega plana Občine Cankova            
Odlok o določitvi datuma praznika Občine Cankova            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2005            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2004            
Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Cankova            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2003            
Odlok o turistični taksi v Občini Cankova            
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2004            
Sklep o pomoči za novorojence v letu 2004            
Sklep o digitalizaciji prostorskih planov Občine Cankova            
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2004            
Sklep o razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova v letu 2004            
Sklep o razpisu o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova            
Sklep o razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova v letu 2004            
Odlok o komunalnih taksah v občini Cankova            
Pravilnik o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2004            
Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Krašči            
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova