ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Cankova           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za letu 2006           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2005           
Odlok o dopolnitvah prostorskih izvedbenih aktov za območje Občine Cankova           
Statut Javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o.           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2004           
Sklep o pomoči za novorojence v letu 2005           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cankova v letu 2005           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2005           
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2005           
Pravilnik o nagradah študentov in diplomantov Občine Cankova           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova