ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2007            
Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006            
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006            
Poročilo o izidu volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2006            
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova            
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Cankova            
Odlok o razglasitvi tehničnega spomenika lokalnega pomena            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije            
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije za uveljavitev posebne volilne pravice romske skupnosti v Občini Cankova            
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2006            
Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2006            
Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi javno dobro v Občini Cankova            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2006            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2005            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006            
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova            
Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Cankova v plačni razred