ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za letu 2008           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova           
Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Cankova           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2007           
Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Cankova           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2008           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2006           
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Cankova           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo           
Pravilnik o podelitvi priznanj »Naj športnik/naj športnica/naj športna ekipa ter perspektivni športniki Občine Cankova           
Sklep o pomoči za novorojence           
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2007           
Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Gor. Črnci           
Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Cankova           
Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru           
Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o spremembah Odloka o istovetnih simbolih in priznanjih Občine           
Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah           
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah