ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za letu 2008            
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova            
Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Cankova            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2007            
Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Cankova            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2008            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2006            
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Cankova            
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo            
Pravilnik o podelitvi priznanj »Naj športnik/naj športnica/naj športna ekipa ter perspektivni športniki Občine Cankova            
Sklep o pomoči za novorojence            
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2007            
Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Gor. Črnci            
Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi v k.o. Cankova            
Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru            
Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča            
Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda            
Odlok o spremembah Odloka o istovetnih simbolih in priznanjih Občine            
Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah            
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah