ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000           
Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Zreče           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2000           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999           
Odlok o spremembi Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2000           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2000           
Volitve in imenovanja v Mestni občini Maribor           
Sklep o prenehanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Vančka Šarha Maribor           
Sklep o prenehanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Pohorskega bataljona Limbuš           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Tezno Maribor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Koroška vrata Maribor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Jožice Flander Maribor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Studenci Maribor           
Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2000           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Ribnici           
Sklep o spremembah in dopolnitvah višine izklicnih najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina Ribnica           
Odlok za vrednotenje športnih programov v občini Zagorje ob Savi