ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Tarifni sistem daljinskega ogrevanja v občini Zagorje ob Savi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Zagorje ob Savi           
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije v občini Zagorje ob Savi           
Sklep o ukinitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva v Občini Radlje ob Dravi           
Odredbo o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Trbovlje za leto 2001           
Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln           
Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine in stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trbovlje za leto 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskih cest v Občini Trbovlje           
Sklep o določitvi cen programov v enotah vrtca Radlje ob Dravi            
Obvezna razlaga 27. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 17/00)            
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o imenovanju ravnateljice Mariborske knjižnice           
Pravilnik o plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Program priprave ureditvenega načrta za center v Spodnjem Dupleku v Občini Duplek           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Hoče-Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2000           
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev v občini Duplek           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000           
Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Starše v letu 2001           
Program prirpave ureditvenega načrta za center v Spodnjem Dupleku v Občini Duplek