ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Starše           
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave medobčinski inšpektorat           
Sklep o predlogu za sodnike porotnike           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2005           
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata - organa skupne občinske uprave           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2006           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ruše           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za distribucijo zemeljskega plina na območju občine Ruše           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju občine Rače–Fram           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju občinske socialne pomoči v občini Rače–Fram           
Sklep o določitfvi javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova-Polhov Gradec v letu 2006           
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja zemljišč za leto 2006           
Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede           
Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede           
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Mariborske razvojne agencije v plačni razred           
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor v plačni razred           
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja  Javnega zavoda Mariborska knjižnica v plačni razred