ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Apače za leto 2007           
Statutarni sklep           
Začasni poslovnik občinskega sveta občine Apače           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2007           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za osrednji del naselja Hrib – sever LP1-S4-S2           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v leto 2007           
Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2007           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Radenci           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev  in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta  ter članov drugih  občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Radenci           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča  v Občini Prevalje           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje           
Sklep o začasnem financiranju občine Markovci v obdobju januar - marec 2007           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije           
Sklep o imenovanju  Uredniškega odbora glasila List iz Markovcev           
Sklep o imenovanju odgovorne urednice javnega glasila List iz Markovcev           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora           
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Markovci