ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo v letu 2010           
Sklep o višini cene omrežnine za uporabo javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo v Občini Dobrovnik           
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin  na območju občine Dobrovnik           
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2010            
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj           
Dopolnitev sklepa o ugotovitvi katere nepremičnine in opreme spadajo v javno infrastrukturo na področju kulture           
Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in vežice za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010           
Odlok o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009           
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Občine Podlehnik           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Makole           
Odlok o občinskih cestah v Občini Makole           
Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010           
Sklep o začasnem financiranju občine Radenci v obdobju januar - marec 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2010