ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju odbora za okolje in prostor           
Sklep o imenovanju odbora za negospodarske dejavnosti           
Sklep o imenovanju odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo           
Sklep o imenovanju odbora za javne finance           
Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Cirkulane           
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)           
Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan           
Sklep o določitvi javnega dobra-pota           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »U malnu«, Podsabotin           
Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2011           
Cenik Občine Videm za najem poslovnih prostorov           
Cenik Občine Videm – Komunala           
Cenik Občine Videm – Honorar uredniškega odbora – reklamni oglasi           
Odlok o proračunu občine Videm za leto 2012           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Videm           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Cenik Občine Videm za dvorane           
Odlok o proračunu občine Videm za leto 2011