ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola III Murska Sobota           
Odlok o denarni socialni pomoči v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota           
Obvezna razlaga Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar–marec 2012           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju januar–marec 2012           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012           
Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2012           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šalovci           
Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2011           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Radenci           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2012           
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2012