ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2014           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2013           
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2013           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ruše           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Kuzma           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o denarni pomoči za novorojence           
Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2013           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013           
Odlok o občinskih cestah na območju Občine Bloke           
Odlok o proračunu občine Vitanje za leto 2013           
Sklep o začasnem financiranju občine Prevalje v obdobju januar – marec 2013           
Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2013           
Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice           
Odlok o ustanovitvi in organizaciji organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE«           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Kuzma           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica