ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Starše v obdobju januar – marec 2015           
Sklepi o imenovanju Nadzornega odbora in komisij v občini Pesnica            
Sklep o uskladitvi najemnin za grobove, žarne niše na žarnem zidu in talne žarne grobove v Občini Pesnica            
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pesnica za leto 2015            
Sklep o soglasju k uskladitvi cen pogrebnih storitev na pokopališčih v Občini Pesnica            
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Pesnica           
Ugotovitveni sklep           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Ptuj            
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Mislinja           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2015           
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča            
Sklep o začasnem financiranju občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju januar – marec 2015           
Imenovanja v Mestni občini Maribor           
Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015            
Navodilo o elektronskem poslovanju mestnega sveta Mestne občine Maribor           
Sklep o začasnem financiranju mestne občine Maribor v obdobju januar – marec 2015           
Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016           
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2015            
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2015           
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce