ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Križevci           
Letni program športa v Občini Križevci za leto 2019           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2018           
Odlok o postopku, pogojih in merilih sofinanciranja letnega programa športa v Občini Križevci           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Križevci ter članov uredniškega odbora           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2019           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Križevci           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Križevci           
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Križevci           
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za programsko obdobje 2018–2020           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Križevci           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2018           
Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2017