ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 1999           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju           
Odlok o prazniku in priznanjih občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev občine Lovrenc na Pohorju in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o financiranju političnih strank v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča            
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 1999           
Poslovnik občinskega sveta občine Lovrenc na Pohorju           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin in določitev % od povprečne cene, s katerim se določi osnovna vrednost m2 stavbnega zemljišča           
Statut Občine Lovrenc na Pohorju           
Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju           
Statutarni sklep Občine Lovrenc na Pohorju