ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2000            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 1999            
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju            
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju            
Odlok o prazniku in priznanjih občine Lovrenc na Pohorju            
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju            
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev občine Lovrenc na Pohorju in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov            
Sklep o financiranju političnih strank v občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča            
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 1999            
Poslovnik občinskega sveta občine Lovrenc na Pohorju            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin in določitev % od povprečne cene, s katerim se določi osnovna vrednost m2 stavbnega zemljišča            
Statut Občine Lovrenc na Pohorju            
Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju            
Statutarni sklep Občine Lovrenc na Pohorju