ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Lovrenc na Pohorju           
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2003           
Odlok o pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2002           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra (494-1)           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za svetnike v občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra (494-4)           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra (485-30)           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Lovrenc na Pohorju           
Sklep o izvzetju javnega dobra (1141-1)           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra (485-24)           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra (30-6)           
Sklep o izvzetju javnega dobra (1141-12)           
Sklep o izvzetju javnega dobra (1141-10)           
Odlok o zazidalnem načrtu območja dela Kovaške ceste v Lovrencu na Pohorju           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Lovrenc na Pohorju