ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2005           
Sprememba pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra           
Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2005           
Odlok o komunalnem prispevku v občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o določitvi cene programa vrtca, znižanju plačil staršev in rezervaciji mest           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2005           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno­izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju           
Sklep o spremembi sklepa o izdaji soglasja k cenam socialno varstvenih storitev v Občini Lovrenc na Pohorju           
Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju           
Pravilnik o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev Občine Lovrenc na Pohorju in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta  ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Lovrenc na Pohorju