ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2007            
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2006            
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana občine Lovrenc na Pohorju            
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 za svetnike v občinski svet občine Lovrenc na Pohorju            
Sklep o določitvi pogojev za pridobitev do uporabe plakatnih mest za potrebe volitev v občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije v občini Lovrenc na Pohorju            
Pravilnik o projektiranju, izvedbi, uporabi in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema v občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra            
Sklep o določitvi cene programa vrtca, znižanju plačil staršev in rezervaciji mest v vrtcu v občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o porabi proračunske rezerve občine Lovrenc na Pohorju za leto 2006            
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2006            
Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog v občini Lovrenc na Pohorju, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva            
Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu v občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta občine Lovrenc na Pohorju            
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju            
Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju v plačilni razred            
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2006