ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju            
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2007 (2. rebalans)            
Odlok o poimenovanju Čebelarske ulice v naselju Lovrenc na Pohorju            
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o določitvi cene programa vrtca, znižanju plačil staršev in rezervaciji mest            
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2007 (1. rebalans)            
Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju.            
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju            
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov            
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2006            
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 449/6 k.o. Činžat