ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Obvezna razlaga 4. člena Odloka o PUP za naselje Lovrenc na Pohorju, MUV, št. 31/02           
Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2009           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008 (3. rebalans)           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju - čistopis           
Odlok o poimenovanju Cvetlične poti v naselju Lovrenc na Pohorju           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delni refundaciji stroškov priprave diplomskega dela           
Sklep           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008           
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju           
Merila in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o določitvi cene programa vrtca           
Sklep o nakupu poslovnega deleža v javnem podjetju Snaga d.o.o.           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o začetku priprave dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu območja dela Kovaške ceste v Lovrencu na Pohorju           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008           
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2007           
Sklep o razveljavitvi sklepa o prispevku pred priključitvijo na javni vodovod v občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o razveljavitvi Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Lovrenc na Pohorju ter o višini prispevka za priključitev ter njegovih sprememb in dopolnitev in izvedbenih predpisov