ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Obvezna razlaga 4. člena Odloka o PUP za naselje Lovrenc na Pohorju, MUV, št. 31/02            
Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2009            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008 (3. rebalans)            
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju - čistopis            
Odlok o poimenovanju Cvetlične poti v naselju Lovrenc na Pohorju            
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delni refundaciji stroškov priprave diplomskega dela            
Sklep            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008            
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju            
Merila in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o določitvi cene programa vrtca            
Sklep o nakupu poslovnega deleža v javnem podjetju Snaga d.o.o.            
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju            
Sklep o začetku priprave dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu območja dela Kovaške ceste v Lovrencu na Pohorju            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008            
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2007            
Sklep o razveljavitvi sklepa o prispevku pred priključitvijo na javni vodovod v občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o razveljavitvi Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod občine Lovrenc na Pohorju ter o višini prispevka za priključitev ter njegovih sprememb in dopolnitev in izvedbenih predpisov