ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju            
Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju            
Predlog Odloka o dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja dela Kovaške ceste v Lovrencu na Pohorju - hitri postopek            
Predlog Programa varnosti Občine Lovrenc na Pohorju            
Predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika o delni refundaciji stroškov priprave diplomskega dela            
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008 - 1. rebalans            
Osnutek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lovrenc na Pohorju - skrajšani postopek            
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju            
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2007 - hitri postopek