ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2010            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2009            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporaba stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo            
Sklep            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2009 (2. rebalans)            
Sklep            
Sklep o določitvi cene programa vrtca            
Sklep            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2009 (1. rebalans)            
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju            
Odlok o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju            
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov Občine Lovrenc na Pohorju            
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 35/3, k.o. Recenjak            
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 35/4, k.o. Recenjak            
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 31/5, k.o. Recenjak            
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 29/3, k.o. Recenjak            
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2008            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra