ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi Pravilnika o delni refundaciji stroškov priprave diplomskega dela           
Sklep o začasnem financiranju Občine Lovrenc na Pohorju v obdobju januar – marec 2011           
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Lovrenc na Pohorju           
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 za Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju            
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 za župana Občine Lovrenc na Pohorju           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine Lovrenc na Pohorju           
Sklep o določitvi cene programa vrtca           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2010 (1. rebalans)           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lovrenc na Pohorju           
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju           
Sklep o pridobitvi statuta javnega dobra           
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2009           
Pravilnik o delu komisije za podelitev priznanj Občine Lovrenc na Pohorju           
Letni program športa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2010           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju