ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi cene čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2013            
Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012            
Sklep o določitvi cene programa vrtca            
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012 (1. rebalans)            
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Lovrenc na Pohorju (MUV, št.: 31/02)            
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št.: 31/02)            
Sklep            
Zaključni račun proračuna občine Lovrenc na Pohorju za leto 2011            
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lovrenc na Pohorju            
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v  občini Lovrenc na Pohorju            
Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Lovrenc na Pohorju v najem            
Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev na območju občine Lovrenc na Pohorju            
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju            
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju            
Letni program športa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012            
Popravek Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012