ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi cene programa vrtca           
Predlog Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja snaga d.o.o.           
Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju           
Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu občine lovrenc na pohorju za leto 2012 (1. rebalans)           
Predlog Letnega programa športa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012