ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni omrežnine za odvajanje odplak in omrežnine za čiščenje odplak           
Sklep o ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Kidričevo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3           
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2020           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2020           
Sklep o spremembi Sklepa o sprejemu cenika in načinu oddajanja dvoran v Občini Kidričevo           
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2019           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2020           
Odlok o določitvi imena parkov na območju Občine Kidričevo           
Odlok o imenovanju ulice »Ulica Jožeta Pučnika« v naselju Njiverce           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v Občini Kidričevo - neuradno perčiščeno besedilo (1)           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo           
Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k spremembi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d., v Občini Kidričevo           
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (ID OPN - SP2)           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v Občini Kidričevo           
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. v Občini Kidričevo           
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2019