ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Kidričevo            
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana občinske volilne komisije Občine Kidričevo            
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra            
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra            
Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Kidričevo za leto 2022            
Predlog Odloka o rebalansu 3 proračuna Občine Kidričevo za leto 2022            
28. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo            
Pravilnik o žepninah v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Pravilnik o spremembah Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega glasila Ravno polje            
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo            
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra            
Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno - izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce            
Odlok o ustanovitvi javnega glasila Ravno polje - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
27. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega glasila Ravno polje, skrajšani postopek            
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo, skrajšani postopek            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (2)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce - neuradno prečiščeno besedilo (1)