ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
26. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo            
Predlog Odloka o rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2022            
Predlog Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023, druga obravnava            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kidričevo, skrajšani postopek            
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo , skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce, skrajšani postopek            
Popravek Sklepa Občinskega sveta Občine Kidričevo o odvzemu statusa javnega dobra            
Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Intermodalni center Kidričevo            
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kidričevo            
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra            
25. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, skrajšani postopek            
Predlog Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023, prva obravnava            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo - neuradno prečiščeno besedilo (1)            
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadometilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo            
Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2021