ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Statutarni sklep občine Moravske Toplice           
Ugotovitev da je mandat člana Občinskega sveta občine Moravske Toplice prešel na naslednjega kandidata            
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del krajevne skupnosti Martjanci – za naselje Sebeborci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Martjanci – za naselje Noršinci           
Spremembe in dopolnitve o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice           
Spremembe in dopolnitve statuta občine Moravske Toplice           
Redne volitve v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti           
Odlok o ureditvenem načrtu za namakalno polje Ivanci           
Odlok o delovnih telesih občinskega sveta           
Odlok o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov”           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1995           
Sklep o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v Občini Moravske Toplice           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave           
Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka v KS Selo-Fokovci za naselje Selo           
Statut občine Moravske Toplice           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v KS Selo–Fokovci za naselje Selo           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice do sprejetja proračuna za leto 1995           
Statutarni sklep Občine Moravske Toplice