ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1996           
Poročilo volilne komisije KS Andrejci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Andrejci dne 20. 10. 1996           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Andrejci – za naselje Andrejci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Andrejci – za naselje Andrejci           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda vrtci Občine Moravske Toplice           
Pravilnik o štipendiranju           
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za razlaščeno stavbno zemljišče v Občini Moravske Toplice za leto 1996           
Sklep o višini komunalnega prispevka           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Moravske Toplice           
Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični informativni urad Moravske Toplice           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne 30. 6. 1996           
Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Moravske Toplice           
Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Moravske Toplice           
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Moravske Toplice           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice           
Statutarni sklep Občine Moravske Toplice           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1996           
Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice