ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Art Center v Središču na Goričkem           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1999           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Moravske Toplice           
Poslovnik nadzornega odbora občine Moravske Toplice           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice           
Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Moravske Toplice           
Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja           
Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov“           
Poročilo volilne komisije KS Martjanci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Martjanci – za naselje Martjanci dne 6. 6. 1999           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Martjanci – za naselje Martjanci           
Poročilo Volilne komisije KS Moravske Toplice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Moravske Toplice           
Poročilo Volilne komisije KS Ivanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ivanovci – za naselje Ivanovci           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Ivanovci – za naselje Ivanovci           
Odlok o spremembi odloka o spremembi ureditveno- zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1999           
Poročilo Volilne komisije KS Ratkovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ratkovci – za naselja Ratkovci, Kančevci in Lončarovci dne 2. 5. 1999           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Ratkovci – v naseljih Ratkovci, Kančevci in Lončarovci