ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001           
Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa prodajaln na območju Občine Moravske Toplice           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2000           
Poročilo volilne komisije KS Moravske Toplice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Moravske Toplice – za naselje Moravske Toplice           
Poročilo volilne komisije KS Noršinci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Noršinci           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Noršinci – za naselje Noršinci           
Poročilo volilne komisije KS Filovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Filovci           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Filovci – za naselje Filovci           
Poročilo volilne komisije KS Bogojina o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina v naselju Bukovnica           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bukovnica           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v Javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Noršinci – za naselje Noršinci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice – za naselje Moravske Toplice           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Filovci – za naselje Filovci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bukovnica           
Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Tešanovcih           
Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Prosenjakovcih           
Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Martjancih           
Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Fokovcih