ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravske Toplice           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2003           
Statutarni sklep           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Moravske Toplice za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov Madžarske narodne skupnosti           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Moravske Toplice           
Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice           
Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Moravske Toplice           
Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice           
Spremembe in dopolnitve Stauta Občine Moravske Toplice           
Odlo o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Moravske Toplice           
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Moravske Toplice prešel na naslednjega kandidata            
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice           
Odlok o spremembah odloka o davku od premoženja v Občini Moravske Toplice