ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2008           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009           
Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Moravske Toplice           
Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Moravske Toplice           
Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2009           
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű általános iskola Pártosfalva           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Tešanovci           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi