ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice           
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice           
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2012           
Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2012           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi