ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2006           
Sklep o ocenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2006           
Program priprave Prostorskega reda Občine Škofja Loka           
Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka           
Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri           
Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone na Trati           
Popravek           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje »pod Plevno«           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2005           
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone na Trati           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta »Za Kamnitnikom« (ŠKL – SE 01) v Škofji Loki           
Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo)           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra