ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča            
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks            
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2006            
Sklep o ocenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2006            
Program priprave Prostorskega reda Občine Škofja Loka            
Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka            
Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri            
Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone na Trati            
Popravek            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje »pod Plevno«            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2005            
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone na Trati            
Program priprave občinskega lokacijskega načrta »Za Kamnitnikom« (ŠKL – SE 01) v Škofji Loki            
Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo)            
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra