ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radenci           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
2. izredna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2019           
8. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2019           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o financiranju političnih strank            
Sklep o prevzemu koncesionirane gospodarske javne službe v režijo           
Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Radenci           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Radenci           
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci           
7. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci            
Predlog Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Radenci - skrajšani postopek            
Predlog Sklepa o prevzemu koncesionirane gospodarske javne službe v režijo