ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o zadržanju izvajanja sprejetega sklepa v zvezi z zagotavljanjem subvencije kosil za učence            
Razpis rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet krajevne skupnosti Kapela            
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28            
Sklep o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2022            
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28            
12. izredna seja Občinskega sveta Občine Radenci            
17. dopisna seja Občinskega sveta Občine Radenci            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2022            
Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2021            
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2021            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Radenci            
Predlog Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2022- Rebalans III            
29. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci            
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (3)            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kapela - neuradno prečiščeno besedilo (5)            
Pravilnik o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Radenci            
Sklep o spremembi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2022            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kapela            
Sklep o brezplačni uporabi športnih objektov in površin v lasti Občine Radenci za športna društva s sedežem v Občini Radenci            
Sklep o odpravi notarskega zapisa opr. št. 72/2012