ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
4. izredna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Radenci za leto 2020           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 13           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Radenci           
Akt o razpisu svetovalnega referenduma           
Letni program športa v Občini Radenci za leto 2020           
7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
16. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radenci           
Sklep o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Zdraviliškem kraju Radenci, št. 031-0001/2020-16, z dne 28.5.2020           
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci           
6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 20 (stanovanjska soseska)           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Lokalni program kulture za leto 2020           
Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na delu nepremičnine parc. št. 324, k.o. 202 Kapelski Vrh