ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
2. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci - 1. obravnava           
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju januar – marec 2019           
1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki so bile 2. decembra 2018 – 2. krog volitev za župana           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radenci           
Sklep o višini ekonomske cene za program predšolske vzgoje v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki           
Sklep o povečanju proračunske postavke 04851 – Ureditev stanovanjske soseske Radenci - vas kot območje prijaznega prometa           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018           
27. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci            
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2018 - rebalans           
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Radenci            
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na rednih volitvah v Občinske svete, Svete krajevnih skupnosti in volitve županov, ki bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018 in v primeru drugega kroga volitev za župana, v nedeljo, 2. decembra 2018           
Sklep o polletnem poročilu Občine Radenci           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci v letu 2019           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci           
Odlok o turistični taksi v Občini Radenci