ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
7. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Radenci v letu 2019           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci            
Sklep o odpravi Sklepa o financiranju obnove vodovodnih priključkov in vgradnji vodovodnih jaškov v skladu s tehničnim pravilnikom za obstoječe stanovanjske stavbe na območju javnega vodovodnega sistema v Občini Radenci           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Radenci           
Pravilnik o sofinanciranju socialnih programov društev na območju občine Radenci           
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih društev občine Radenci           
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci           
Zaključni račun proračuna občine Radenci za leto 2018           
6. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranja letnega programa športa v Občini Radenci           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Radenci           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev Občine Radenci           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnih programov društev na območju Občine Radenci            
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2018           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci           
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019           
Sklep o višini ekonomske cene za program predšolske vzgoje v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki           
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Radenci