ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radenci za programsko obdobje 2015 – 2020 - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2019           
Sklep o postopku ugotavljanja upravičenosti do uveljavljanja dodatnih ugodnosti za dodatno znižanje plačila vrtca           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radenci za programsko obdobje 2015-2020           
Sklep o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta Občine Radenci, mag. Norme Bale           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega Sveta Občine Radenci           
Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Radenci.           
Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta Občine Radenci           
Sklep o sistemizaciji oddelkov in delovnih mest v šolskem letu 2019/2020 v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki           
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci            
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radenci za programsko obdobje 2015-2020           
9. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2019 - rebalans II.           
Sklep o potrditvi elaborata o ceni oskrbe s pitno vodo           
Sklep o določitvi višine subvencije in zagotavljanju sredstev v Proračunu Občine Radenci za subvencioniranje cene vodarine in omrežnine za fizične osebe v Občini Radenci v obdobju 01.08.2019 -31.12.2019           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radenci           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
2. izredna seja Občinskega sveta Občine Radenci