ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radenci           
Sklep o višini ekonomske cene za program predšolske vzgoje v Vrtcu Radenci – Radenski mehurčki           
Sklep o povečanju proračunske postavke 04851 – Ureditev stanovanjske soseske Radenci - vas kot območje prijaznega prometa           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018           
27. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci            
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2018 - rebalans           
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Radenci            
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na rednih volitvah v Občinske svete, Svete krajevnih skupnosti in volitve županov, ki bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018 in v primeru drugega kroga volitev za župana, v nedeljo, 2. decembra 2018           
Sklep o polletnem poročilu Občine Radenci           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci v letu 2019           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci           
Odlok o turistični taksi v Občini Radenci           
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje ter športne dvorane Radenci           
26. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o turistični taksi na območju Občine Radenci - druga obravnava           
Razpis rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet krajevne skupnosti Kapela           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Radenci           
Sklep o določitvi višine odstotka izjem od obvezne vključitve v sprejeta Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2018 in Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2018