ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Razpis rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Radenci in Svet krajevne skupnosti Kapela           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Radenci           
Sklep o določitvi višine odstotka izjem od obvezne vključitve v sprejeta Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2018 in Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2018           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Radenci           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Radenci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Radenci - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
25. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Odloka o turistični taksi na območju Občine Radenci - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračuna Občine Radenci za leto 2018           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radenci           
Sklep o začetku postopka priprave (2) drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (SD OPN RAD 2)           
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Radenci           
Zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2017           
24. redna seja Občinskega sveta Občine Radenci           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2017