ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2017           
Sklep o določitvi cen programov vrtca na območju občine Oplotnica           
Sklep o določitvi cene storitve pomoči na domu na območju občine Oplotnica           
Sklep o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Oplotnica           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Oplotnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)           
Letni program športa Občine Oplotnica za leto 2017           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Hohler v Božjem           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Oplotnica           
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji Občinske uprave Občine Oplotnica           
Odlok o organizaciji Občinske uprave občine Oplotnica - neuradno prečiščeno besedilo (2)           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2017