ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica           
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Oplotnica           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2018           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica           
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Oplotnica           
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2016           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2017           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar – marec 2018           
Sklep o določitvi cen programov vrtca na območju občine Oplotnica           
Sklep o določitvi cene storitve pomoči na domu na območju občine Oplotnica           
Sklep o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Oplotnica           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Oplotnica - neuradno prečiščeno besedilo (1)