ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju občine Rače–Fram           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju občinske socialne pomoči v občini Rače–Fram           
Sklep o določitfvi javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Rače-Fram v letu 2006           
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin za leto 2006           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače–Fram           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2005           
Sklep o določitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Rače–Fram           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Rače–Fram           
Sklep o določitvi cene čiščenja in odvajanja o določitvi cene čiščenja in odvajanja odpadnih voda na območju občine Rače–Fram           
Sklep o določitvi cene pitne vode           
Sklep Občinski svet občine Rače–Fram imenuje predstavnike lokalne skupnosti           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rače–Fram           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Rače–Fram