ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin za leto 2007           
Spremembe in dopolnitve statuta občine Rače - Fram           
Sklep o imenovanju           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače–Fram           
Sklep o začasnem financiranju Občine Rače–Fram v obdobju januar – marec 2007           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Rače–Fram za leto 2006 – rebalans II.           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače           
Poročilo občinske volilne komisije Občine Rače–Fram o rezultatih glasovanja za člane sveta KS Rače na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006           
Poročilo občinske volilne komisije Občine Rače–Fram o rezultatih glasovanja za člane sveta KS Fram na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače–Fram o rezultatih glasovanja za člane Občinskega sveta na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006           
Poročilo občinske volilne komisije Občine Rače–Fram rezultatih glasovanja za župana na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006           
Popravek - preklic objave           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Rače–Fram           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Rače–Fram           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del stanovanjske soseske Rače           
Dve prostorski konferenci           
Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta občine Rače-Fram           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v občini Rače–Fram