ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rače–Fram           
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje)           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Rače–Fram v letu 2009           
Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove na pokopališču Fram           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Rače–Fram           
Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Rače–Fram           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rače           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fram           
Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Rače-Fram           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rače           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fram           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Popravek           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone v framu (k.o. morje)           
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Rače–Fram za leto 2008           
Sklep o plačilu komunalnega prispevka - sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rače–Fram (neuradno prečiščeno besedilo)