ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep           
Pravilnik o ukinitvi pravilnika o dodeljevanju žepnin           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Rače–Fram           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rače–Fram za leto 2008           
Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 1)           
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače           
Odlok o proračunu občine Rače–Fram za leto 2009           
Sklep o imenovanju uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Rače–Fram           
Sklep o imenovanju uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v Občinsli upravi Občine Rače-Fram           
Sklep o imenovanju uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Rače-Fram