ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d.o.o. v Občini Hoče–Slivnica           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Rače–Fram v obdobju januar – marec/ 2013           
Sklep o določitvi javnega dobra v občini Rače– Fram            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Rače–Fram za leto 2012            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače–Fram            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (za območje občine Rače–Fram)           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor, za območje občine Rače–Fram, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Fram            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Rače–Fram            
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet OŠ Rače v občini Rače–Fram            
Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet OŠ Fram v občini Rače–Fram            
Sklep o sprejemu določitve nove cene čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode v občini Rače–Fram            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rače– Fram            
Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine Komunale Slovenska Bistrica za leto 2012 v občini Rače–Fram            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Fram (čistopis) v občini Rače–Fram            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače (čistopis) v občini Rače–Fram            
Tehnični popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Fram            
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Rače–Fram v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa in kriterijih za vključitev ter sprejem otrok v javna vrtca na območju občine Rače–Fram            
Sklep o imenovanju člana v svet javnega zavoda Javni Zavod za turizem Maribor-Pohorje v občini Rače–Fram            
Sklep o določitvi javnega dobra v občini Rače– Fram