ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Rače-Fram v obdobju januar – marec/ 2015            
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Rače-Fram            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Rače-Fram            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rače – Fram            
Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta           
Sklep o potrditvi mandata županu Branku Ledineku           
Sklep, da mandat člana občinskega svetnika Branka Ledineka preide na občinskega svetnika Jožeta Potočnika            
Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila           
Sklep o določitvi javnega dobra           
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Rače-Fram            
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja za župana na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah            
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja za člane Sveta KS Rače na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja za člane Sveta KS Fram na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014           
Sklep o določitvi višine stroškov postavitve plinskega priključka, ki leži v javni površini na območju Občine Rače-Fram            
Sklep o določitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor           
Poslovnik občinskega sveta občine Rače–Fram           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti občine Rače-Fram