ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Rače-Fram           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja za člane Sveta KS Fram na lokalnih volitvah 18. novembra 2018           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja za člane Sveta KS Rače na lokalnih volitvah 18. novembra 2018           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja za župana na lokalnih volitvah 18. novembra 2018           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Rače - Fram o rezultatih glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 18. novembra 2018           
416. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače – Fram           
Sklep o določitvi javnega dobra lokalnega pomena v občini Rače – Fram           
Sklep o začasnem financiranju občine Rače- Fram v obdobju januar – marec/ 2019           
Sklep o začasnem financiranju občine Rače- Fram v obdobju januar – marec/ 2019           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Rače – Fram           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Račah (za del območja EUP R-11) v občini Rače-Fram           
Odlok o turistični taksi v občini Rače - Fram           
Spremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti Rače v občini Rače-Fram           
Razpis rednih volitev v Sveta krajevnih skupnosti občine Rače-Fram           
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Rače-Fram           
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 'pomoč družini na domu' v občini Rače-Fram           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Rače-Fram           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Rače - Fram           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Rače - Fram