ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Osnutek (Predlog) Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj           
Predlog Odloka o imenovanju nove ulice »Stara ulica« v Mestni občini Ptuj           
Predlog Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Ptuj           
2. predlog Proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2012           
Predlog sprememb cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi           
Predlog Odloka o sremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah           
Predlog Sklepa o potrditvi ekonomske cene v oddelkih vrtca           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2012           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011           
Predlog Odloka o proračunu občine Zagorje ob Savi za leto 2012           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno - varstvenih storitev v Občini Bloke za leto 2012           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - enofazni postopek           
Predlog Sklepa o likvidaciji Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna           
Osnutek Odloka o ukinitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna           
Predlog Poslovnika občinskega sveta občine Šenčur           
Predlog Sklepa o izvzemu iz javnega dobra           
Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja Golf Brnik           
Predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov