ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v občini Hajdina           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva           
Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega projekta – Izgradnja kanalizacije v Občini Hajdina           
Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – Izgradnja kanalizacije v Občini Hajdina           
Predlog Sklepa o obročnem odplačilu dolga           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013           
Predlog Sklepa o višini najemnine in višini enkratnega nadomestila o najemu groba, ter kupnine za žarni grob na pokopališču Hajdina za leto 2013           
Predlog Odloka o proračunu občine Brda za leto 2013           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Brda           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanaj stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Hajdina           
Predlog Odloka o II. rebalansu proračuna občine Brda za leto 2012           
Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Cerklje na Gorenjsem           
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2013           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013           
Predlog Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Komenda za leto 2013           
Predlog Letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2013           
Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda           
Predlog Odloka o proračunu občine Vojnik za leto 2013           
Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2013