ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Predlog rebalansa Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013           
Predlog pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Sklepa o spremembi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2013 in 2014 (št. 4)           
Predlog sklepa o soglasju k prodaji stanovanja na naslovu Trojiški trg 20           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2014           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2013           
Predlog           
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šenčur – II. obravnava           
Predlog           
Predlog           
Predlog           
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Glasbena šola PIANO FORTE - dopolnjen predlog           
Predlog           
Predlog