ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Mirna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna za leto 2015           
Predlog Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2015 in 2016 - 1. obravnava           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Kozje           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Loški Potok           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014 - II           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2015           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2015            
Predlog Ukinitve statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja           
Predlog Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Apače           
Predlog Soglasja k ceni pomoči na domu 2015           
Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar-marec 2015           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2015           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kočevje            
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2015            
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2015           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2015           
Predlog Sklepa o oblikovanju najemnin za neprofitna stanovanja