ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva           
Sprememba odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda – Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok           
Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Retje           
Odlok o načinu opravljanja dimnikarskih storitev na območju Občine Loški Potok           
Začasni sklep o sejnini funkcionarjev Občine Loški Potok           
Statutarni sklep Občine Loški Potok           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Loški Potok           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Loški Potok           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1995           
Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok           
Statut Občine Loški Potok