ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva            
Sprememba odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok            
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda – Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok            
Odlok o uvedbi postopka za ureditev kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem kompleksu Retje            
Odlok o načinu opravljanja dimnikarskih storitev na območju Občine Loški Potok            
Začasni sklep o sejnini funkcionarjev Občine Loški Potok            
Statutarni sklep Občine Loški Potok            
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Loški Potok            
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok            
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Loški Potok            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1995            
Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok            
Statut Občine Loški Potok