ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Izid nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti, dne 8. 12. 1996           
Razpis nadomestne volitve za enega člana Občinskega sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1995           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1996           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Program priprave prostorskih izvedbenih aktov za Občino Loški Potok           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Loški Potok           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Loški Potok za leto 1995