ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:    
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Izid nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti, dne 8. 12. 1996            
Razpis nadomestne volitve za enega člana Občinskega sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1995            
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1996            
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu            
Program priprave prostorskih izvedbenih aktov za Občino Loški Potok            
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 1990            
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Loški Potok            
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Loški Potok za leto 1995