ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ceni komunalnih storitev           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Loški Potok za leto 1997           
Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Loški Potok           
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 1997           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok           
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1997           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1996           
Sklep o sejnini funkcionarjev Občine Loški Potok           
Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 1997           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1996